Hjälp index
När du installerat myMusic når du din musiksamling här. Vid installationen skapas en användare som heter "admin" med lösenordet "admin". Uppdatera denna användare efter dina önskemål.


Figur 0. Default användare och lösenord till myMusic

Översikt
Vad är myMusic?
Hur fungerar myMusic?
Förutsättningar

Vanliga funktioner
Att hitta en låt eller en skiva
Att spela en låt eller en skiva
Att skapa en blandad spellista
Att skapa en spellista med utvalda låtar
Att lyssna på och hantera din radiokanal
Att lägga till en låt, skiva eller spellista till radiokanalen
Att lista senaste uppdateringar

Konfiguration
Att starta myMusic
Att göra myMusic åtkomstbar från Internet
Att ändra tema/skin
Att skapa ett eget skin
Att skapa en ny användare
Att ändra, spärra eller ta bort en användare
Att lägga till en radiokanal
Att sätta upp Apache som proxy till myMusic
Att sätta upp SSL med apache som proxy

 

 

 

 Vad är myMusic?

myMusic är ett program som du använder för att organisera och spela din musik. Till skillnad mot program som winamp och MS mediaplayer är myMusic designat för att göra din musik portabel över internet så att du kommer åt din musik var du än befinner dig, hemma, på jobbet, festen eller i löparspåret.

Figur 1. Exempel på infrastruktur runt myMusic

 

Hur fungerar myMusic?

myMusic är uppbyggt av fem separata delar, en web-server, två CGI-program, en stream-server och en stream-källa. Webservern skickar data till klienten (webläsaren eller mediaspelaren), datat kan vara HTML, bilder eller ljudströmmar. Det första CGI-programmet renderar användargränssnittet och det andra CGI-programmet genererar spellistor. Stream -servern och -källan bildar tillsammans en radiokanal.


Figur 2. Översikt

 

Förutsättningar

myMusic fungerar endast under Microsoft Windows 2000, XP eller senare. myMusic förutsätter att det finns en mediaspelare och en webläsare installerad på datorn. Din musik skall vara organiserad i "Artist-kataloger" som innehåller "Album-kataloger" som innehåller MP3-musik filer på din hårddisk. Artist- och album-katalogen bör innehålla en bildfil som heter Folder.jpg. När du installerar myMusic installeras ett exempel på detta under c:\Documents and settings\user\Mina dokument\Min musik.


Figur 3. Katalogstruktur

 

Att hitta en låt eller en skiva

Det finns två sätt att hitta en speciell låt/skiva i myMusic. Du kan bläddra i registret (1-2, 4) bland artister och skivor tills du hittar önskad titel, eller så söker du titeln direkt i sökrutan (3).

Figur 4. Navigering i myMusic

 

Att spela en låt eller skiva

När du hittat den titel du vill spela klickar du på "Play" (4) knappen för att starta din mediaspelare med vald titel.


Figur 4a. Uppspelning av musik från myMusic i din mediaspelare

 

Att skapa en blandad spellista

Du kan skapa en blandad (slumpad) spellista genom att klicka på "Slumpad spelning" (5). En slumpad spellista skapas genom att slumpvis välja låtar bland alla låtar som finns åtkomstbara för myMusic. Antalet låtar stannar vid antalet som får plats storleksmässigt inom 650MB. Valet av storlek är gjort för att spellistan skall kunna brännas på en vanlig CD-skiva. Spellistan startas direkt i mediaspelaren. Om du vill spela spellistan vid ett senare tillfälle så hittar du listan under "Mina spellistor" där alla spellistor sparas.

 

Att skapa en spellista med utvalda låtar

Att sätta ihop en spellista med utvalda låtar gör du genom att bläddra runt bland musiken i myMusic. När du hittar en låt som du vill ha med i listan klickar du på "+" (1) för att lägga till låten till listan. Du kan titta på och redigera spellistan genom klicka på "Ny spellista" (2).

Figur 5. Att välja ut låtar för en ny spellista

Du kan ta bort låtar från listan genom att klicka på "-" (2). När du är klar med listan klickar du på "Spara" (1). Spellistan hittar du under "Mina spellistor" efter du sparat den. Om du stänger webläsaren innan du sparat listan kommer den att försvinna.


Figur 6. Hantering av en spellista i myMusic

 

Att lyssna på och hantera din radiokanal

Din radiokanal hittar du genom att klicka på "Min radio" (1). Här kan du se vilken låt som spelas och vilken låt som är nästa låt i kön samt hela radiokön (2). Radiokön skapas genom att lägga upp "önskningar". Du spelar upp radion genom att klicka på "Play" (4) som startar mediaspelaren med din radiokanal. Om du (inloggad användare) har administratörsrättigheter kan du bläddra fram/bak nästa låt i kön, blanda om kön eller helt tömma kön (4). När du stoppar myMusic's radiokanal (tjänsterna "Stream"- server och "Source") sparas radiokön i en spellista som heter My radio.m3u vilken lagras under "Mina spellistor". När du startar myMusic igen läses denna spellista in och fyller radiokön på nytt.


Figur 7. Din radiokanal

 

Att lägga till en låt, skiva eller spellista till radiokanalen

I vyerna för album och spellistor finns ikonen . Om du klickar på denna ikon så kommer låten, skivan eller spellistan att läggas upp i din radiokanals spelkö.

 

Att lista senaste uppdateringar

Om du klickar på knappen "Senaste nytt" listar myMusic de senaste uppdateringarna som du gjort i din musiksamling baserat på ändringsdatum på musikfiler och musikkataloger.

 

Att starta myMusic

myMusic består av tre tjänster, av dessa tre tjänster måste minst "Webserver" vara startad. Tjänsterna "Streamer" och "Source" krävs endast för att din lokalradiostation skall fungera. Starta myMusic's konfigurationsprogram "myMusic inställningar". Markera önskade tjänster och klicka på "Starta tjänster" för att starta myMusic. När tjänsterna är igång visas grönt i resp. informationsruta, om tjänsten inte är startad markeras detta med rött. Du kan även starta tjänsterna i kontrollpanelen i window's men tänk då på att tjänsterna måste startas i ordningen 1. "Webserver", 2. "Streamer", 3. "Source". Om myMusic är installerad på en annan maskin än den du kör konfigurationsprogrammet från kan du ange hostnamnet på "myMusic-maskinen" i inmatningsfältet "Tjänst maskin namn" för att starta/stoppa tjänsterna på denna maskin istf. den lokala.


Figur 7a. Starta myMusic's tjänster i myMusic's konfigurationsprogram


Figur 7b. Starta myMusic's tjänster i kontrollpanelen

 

Att göra din musiksamling åtkomstbar via internet

När du installerat myMusic kommer du åt din musiksamling lokalt från samma maskin genom att ange denna URL i din webläsare: http://localhost:800/myMusic/. För att nå musiksamlingen från en annan dator eller någon annan enhet via internet krävs att du skapar en fri väg från din dator ut på internet. För att det skall vara meningsfullt att försöka lyssna på din musik över internet måste du ha en bredbandanslutning med minst 250kbit/s (0,25Mbit/s).

Gör så här:

1. Om du har en brandvägg måste du öppna porten 800. Alternativt någon annan port och sedan konfigurera myMusic att lyssna på denna port. Ändra port gör du i "myMusic inställningar" under flikarna "Webserver" och "CGI".


Figur 8a. Ändra port för myMusic webserver

2. Öppna porten 8000 i brandväggen eller någon annan port och ändra till denna port för din radiokanal. Ändringen görs under flikarna "CGI" och "Streamserver" i myMusic's konfigurationsprogram.


Figur 8b. Ändring av port för radiokanalen i myMusic

Om du inte vill öppna mer än en port i din brandvägg kan du tex. använda Apache webserver och sätta upp den som proxy mot myMusic. På detta sätt kan du klara dig med att ha en enda port öppen i brandväggen, tex port 80.

3. Skapa ett alias för din IP-adress i en DNS. Det finns flera operatörer på nätet som säljer eller erbjuder denna tjänst gratis, tex: dyndns.org. Om du inte skapar ett alias för din IP-adress måste du komma ihåg din IP-adress när du vill nå din musiksamling. Då når du din musiksamling genom att ange IP-adressen direkt i webläsaren, tex: http://123.123.123.123:800/myMusic/. Oavsett om du använder alias eller IP-adress direkt måste du uppdatera myMusic's konfiguration med denna information, detta gör du under flikarna "CGI" och "Streamserver". För att ta reda på vilken IP-adress du har kan du klicka på "Hitta IP-adress" i CGI-fliken.


Figur 8c. Ändra alias eller IP-adress för myMusic och radiokanalen


Att ändra tema/skin

Ändra tema/skin gör du i myMusic's konfigurationsprogram "myMusic inställningar". Klicka på fliken "Skin" och välj önskat skin i listan.


Figur 9. Val av tema/skin i myMusic

 

Att skapa ett eget skin

Om du inte är nöjd med de teman/skin som finns färdiga kan du skapa ett eget tema. Du kan till och med skapa ett helt nytt användar gränssnitt om du så önskar.

Skapa en variant på standard temat
Enklaste varianten på ett eget tema är att använda mallarna (.html) som finns under {myMusic}/cgi-bin/se/{skin} och endast uppdatera bilder, fonter och färger. Filerna för fonter och färger (mp3.css) samt bilder för resp. skin finns under {myMusic}/root/static/se/{skin}/cgi-bin.

Gör så här:

1. Skapa en ny katalog under {myMusic}/cgi-bin/se, tex: c:/Program/tonjac.org/myMusic/cgi-bin/se/mittskin
2. Kopiera alla .html filer från standard temat till din nya katalog
3. Skapa en ny katalog under {myMusic}/root/static/se, tex: c:/Program/tonjac.org/myMusic/root/static/se/mittskin/cgi-bin
4. Kopiera alla filer från {myMusic}/root/static/se/standard/cgi-bin till din nya katalog
5. Uppdatera mp3.css samt .gif och .jpg filer i din nya katalog
6. Provkör ditt skin genom att ändra till ditt skin (observera att preview bilden inte fungerar ännu)
7. När du är nöjd tar du en skärmdump och sparar som preview.jpg under {myMusic}/cgi-bin/se/mittskin

Skapa ett helt nytt tema
Att skapa ett helt eget tema, med ett användargränssnitt som skilljer sig från standardvarianten, är mer avancerat och rekommenderas endast till de som är bekanta med HTML-kodning.

myMusic's användargränssnitt är uppbyggt kring 10 olika grundskärmbilder. Mallarna för dessa skärmar måste ha namnen enligt tabell 1. Varje skärm's dynamiska innehåll renderas av myMusic's CGI-program. Allt dynamiskt data representeras i mallarna av "taggar". En tagg (tabell 2) är ett symboliskt namn för dynamiskt data eller en funktion. Namnet på taggen är alltid prefixat av '#'. Exempel: #AlbumTitle, expanderas till en album titel och #PlayLink expanderas till ett funtionsanrop i runtime. Observera att alla taggar inte fungerar i alla mallar, se i standard mallarna för att se vilka taggar som fungerar i resp. mall.

Mall Beskrivning
renderException.html Felmeddelande
renderHelp.html Hjälptext
renderInfo.html Infoskärm, antal och versioner
renderList.html Lista för artister, album, spellistor, radiokanaler
renderMyRadio.html Min radio
renderPlaylist.html Spellista innehåll
renderSongs.html Sånglista
renderFrames.html Ramar
renderTop.html Topp ram
renderLeft.html Vänster ram

Tabell 1. Mallar

Gör så här:

1. Utgå från standard mallarna när du skapar dina egna mallar
2. Skapa ett mall projekt i valfri katalog, hit kopierar du standardmallarna
3. Redigera mallarna enligt dina önskemål med en HTML-redigerare, tex Dreamweaver eller FrontPage
4. Installera skinnet genom att kopiera mallarna till skin-katalogen under ~cgi-bin/se/{skin}. Stylesheets och bilder kopieras till skin-katalogen under ~root/static/se/{skin}.

 

Namn (#) Beskrivning Funktion Data
AddAlbumToRadio Lägg upp album på radiokanalen x
AddPlaylistToRadio Lägg upp spellistan på radiokanalen x
AddSongToPlaylist Lägg till låt till ny spellista x
AddSongToRadio Lägg upp låt på radiokanalen x
AlbumTitle Album titel x
Artist Artist x
BackURL Hoppa tillbaka till föregående sida x
Bitrate Bitrate x
ClearRadio Töm radio spellista x
CommingUp Nästa låt som spelas i radion x
CompName Komponentnamn x
CompVersion Komponentversion x
copyright Copyright text x
EmptyLink Töm lista x
ErrorMessage Felmeddelande x
headline Rubrik x
Help Visa hjälp x
helpHTML Hjälptext x
Index0-9 Listar artister som börjar på 0-9 x
IndexA Listar artister som börjar på A x
IndexAE Listar artister som börjar på Ä x
IndexAO Listar artister som börjar på Ö x
IndexB Listar artister som börjar på B x
IndexC Listar artister som börjar på C x
IndexD Listar artister som börjar på D x
IndexE Listar artister som börjar på E x
IndexF Listar artister som börjar på F x
IndexG Listar artister som börjar på G x
IndexH Listar artister som börjar på H x
IndexI Listar artister som börjar på I x
IndexJ Listar artister som börjar på J x
IndexK Listar artister som börjar på K x
IndexL Listar artister som börjar på L x
IndexM Listar artister som börjar på M x
IndexN Listar artister som börjar på N x
IndexO Listar artister som börjar på O x
IndexOE Listar artister som börjar på Ö x
IndexP Listar artister som börjar på P x
IndexQ Listar artister som börjar på Q x
IndexR Listar artister som börjar på R x
IndexS Listar artister som börjar på S x
IndexT Listar artister som börjar på T x
IndexU Listar artister som börjar på U x
IndexV Listar artister som börjar på V x
IndexW Listar artister som börjar på W x
IndexX Listar artister som börjar på X x
IndexY Listar artister som börjar på Y x
IndexZ Listar artister som börjar på Z x
InfoLink Infolänk x
InfoRow Inforad x
ip Klientens IP adress x
lang Valt språk x
ListArt Bild i en lista tex album bild x
ListChannels Lista radiokanaler x
ListLatestAdded Lista senaste uppdateringar x
ListMyRadio Lista min radio x
ListPlaylist Lista en spellista x
ListPlaylists Lista alla spellistor x
ListRecord Lista album x
LocalName Lokalradio namn x
No Antal x
NoAlbums Antal album x
NoArtists Antal artister x
NoSongs Antal låtar
NowPlaying Låt som spelas i radiokanalen just nu x
PlayLink Spela upp låt/album/radio osv. x
PlaylistLatestAdded Senaste låt som lagt till en ny spellista x
PlaySong Spela låt x
RadioLatestAdded Senaste låt som lagts till radiokanelen x
Randomize Skapa blandad spellista x
RandRadio Blanda radiolista x
RemoveSong Ta bort låt från lista x
RenderTopFrame Rendera topp ram X
RenderLeftFrame Rendera vänster ram X
RenderMainFrame Rendera huvudram X
SaveLink Spara lista x
SeekLink Sök x
SeekSvc Söktjänst x
sid Sessionsid x
Size Storlek på skapad spellista x
skin Valt skin/tema x
SkipBackward Hoppa bakåt (nästa låt för radiokanalen) x
SkipForward Hoppa frammåt (nästa låt för radiokanalen) x
SongLength Låtlängd x
SongTitle Låttitel x
table Tabell markerare x
Time Längd på skapad spellista x
title Titel x
TitleLink Titellänk x
TitleRow Titelrad x
user Användar id x
version Version x
Year År x

Tabell 2. Taggar för dynamiskt innehåll i myMusic's användargränssnittAtt skapa en ny användare

Nya användare skapar du under fliken "Webserver" i myMusic's konfigurationsprogram. Klicka på knappen "Lägg till..." och fyll i användarnamn och lösenord samt ange om användaren skall ha administratörsrättigheter. Administratörsrättigheter innebär att användaren får tömma och ändra den lokala radiokön.


Figur 10. Lägga upp en ny användare

Om du önskar kan du begränsa användarens accessmöjlighet till en eller flera IP-adresser. Ange en eller flera IP-adresser separarade med kommatecken för att användaren endast skall komma åt din myMusic-installation från denna/dessa IP-adress(er). Lämnas fältet tomt kommer användaren åt musiksamlingen från alla IP-adresser.


Att ändra, spärra eller ta bort en användare

För att ändra en användare markerar du användaren i listan under fliken "Webserver" i konfigurationsprogrammet och klickar på knappen "Ändra...". Att ta bort en användare görs genom att markera användaren i listan och klicka på "Ta bort". Om du tillfälligt vill spärra en användare utan att radera användaren kan du ange en omöjlig IP-adress som tex 999.999.999.999.


Figur 11. Ändra en användare i myMusic

 


Att lägga till en radiokanal

Om du vill komplettera listan med radiokanaler i myMusic, gör du så här:

1. Skapa en fil med samma namn som radiokanalen och efternamnet .m3u. Spara filen i den katalog som du angivit som "Min radio" under "Generellt" fliken i konfigurationsprogrammet.

2. Uppdatera filen enligt detta format:

#EXTM3U
#EXTINF:-1,{NAMN PÅ RADIOKANAL}
{URL TILL RADIOKANAL}

Exempel: (CLUB 977 The 80s Channel.m3u)
#EXTM3U
#EXTINF:-1,CLUB 977 The 80's Channel
http://64.236.34.196:80/stream/1040


Att sätta upp Apache som proxy till myMusic

Om du vill att apache skall fungera som proxy (se figur) för myMusic skall du uppdatera Apache konfigurationsfil ({Apache}/conf/httpd.conf) enligt beskrivningen nedan:Figur 12. Apache som proxy till myMusic

Gör så här:

1. Se till att följande rad finns:

LoadModule proxy_module modules/mod_proxy.so

2. Lägg till följande rader:

ProxyRequests Off  
ProxyPass /stream http://localhost:8000/stream
ProxyPassReverse /stream http://localhost:8000/stream
ProxyPass /myMusic/ http://localhost:800/myMusic/
ProxyPassReverse /myMusic/ http://localhost:800/myMusic/
ProxyPass /mp3/ http://localhost:800/mp3/
ProxyPassReverse /mp3/ http://localhost:800/mp3/


3. Uppdatera myMusic's konfiguration enligt figur 12:


Figur 13. Uppdatera URL:ar i myMusic

Efter du satt upp Apache som proxy enligt ovan så når du myMusic på följande URL: http://localhost/myMusic/.


Att sätta upp SSL med Apache som proxy

För att öka säkerheten ytterligare bör du skydda accessen till myMusic med SSL (kryptering). myMusic inbyggda webserver stödjer tyvärr inte SSL men du kan utnyttja SSL funktionaliteten i Apache om du använder Apache som proxy-server till myMusic. Här kan du läsa hur du sätter upp SSL på Apache.Figur 14. SSL via Apache proxy